In­for­ma­tie­bij­een­komst op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG (BBL) 12 maart

Lees eers de va­ca­tu­re Leer­ling Ver­zor­gen­de IG op on­ze si­te

maandag
8
mei

Zor­gen voor an­de­ren zit in je ge­nen. Je staat ste­vig in je schoe­nen en bent een door­zet­ter, want de op­lei­ding tot Ver­zor­gen­de IG doe je niet zo­maar. De toe­la­tings­pro­ce­du­re is de eer­ste stap die je moet ne­men, maar de be­lo­ning is groot: le­ren met een leuk sa­la­ris!

Lees hier al­les over de op­lei­ding Leer­ling Ver­zor­gen­de IG