Ik Zorg Kan­sen­markt - Eind­ho­ven

zaterdag
23
november

Ben jij…

  • zij-in­stro­mer,
  • stu­dent,
  • zorg­pro­fes­si­o­nal,
  • her­in­tre­der,
  • … of op een an­de­re ma­nier ge­ïn­te­res­seerd in (weer) wer­ken en/of le­ren in zorg en wel­zijn? Je bent van har­te wel­kom op de Ik Zorg Kan­sen­markt!
09:00
-
16:00

Wat kun je ver­wach­ten?

Je kunt ken­nis­ma­ken met werk­ge­vers uit al­ler­lei werk­vel­den in zorg en wel­zijn, zo­als ge­han­di­cap­ten­zorg, ou­de­ren­zorg, thuis­zorg, zie­ken­huis, gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg, dia­gnos­tisch cen­trum en eer­ste­lijns­zorg. Ook de re­crui­ters van Land van Hor­ne zijn aan­we­zig om al­le vra­gen te be­ant­woor­den.

Ook kun je:

  • Mee­doen aan work­shops.
  • Speed­da­ten met de zorg- of wel­zijns­or­ga­ni­sa­tie van jouw keu­ze.
  • Je cv la­ten chec­ken en sol­li­ci­ta­tie­tips krij­gen.
  • Een gra­tis Ik Zorg-loop­baan­ge­sprek voe­ren.
  • Een mooie fo­to voor je cv of Lin­kedIn-pro­fiel la­ten ma­ken door een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf.

Wan­neer? Za­ter­dag 23 no­vem­ber van 9.00 tot 16.00 uur.
Waar? Wa­re­hou­se of In­no­va­ti­on (ou­de V&D-ge­bouw) in Eind­ho­ven (Rech­te­straat 8).

Contactinformatie:
Af­de­ling Re­crui­temnt
T: 088 987 88 88