Hun­ting­ton Ca­fé

Voor­aan­kon­di­ging

dinsdag
15
februari

Voor­aan­kon­di­ging

Stich­ting Land van Hor­ne en Ar­chi­pel Ex­per­ti­se­cen­tra, hou­den voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton en naas­ten het Hun­ting­ton Ca­fé. Tij­dens het Hun­ting­ton Ca­fé is er ge­le­gen­heid voor het be­spre­ken van vra­gen en het de­len van er­va­rin­gen en in­for­ma­tie.

Van­we­ge de co­ron­a­pan­de­mie zijn er re­cen­te­lijk geen bij­een­kom­sten meer ge­weest. Het stre­ven is om op 15 fe­bru­a­ri weer een ca­fé te hou­den. Liefst fy­siek, op de lo­ca­tie van Ar­chi­pel in Eind­ho­ven en an­ders di­gi­taal. We hou­den u op de­ze web­si­te op de hoog­te.

Contactinformatie:
Hun­ting­ton­team
T: 0889878060