Fees­te­lij­ke ope­ning be­leef­tui­nen en wa­terfon­tein Hus­ho­ven

donderdag
22
juni

Don­der­dag­mid­dag 22 ju­ni wor­den de be­leef­tui­nen en wa­terfon­tein van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven fees­te­lijk ge­o­pend.

De­ze mid­dag tre­den Mie­ke & Pet­ra Crins op. Ook is er een spring­kus­sen voor de kin­de­ren aan­we­zig en wordt de mid­dag af­ge­slo­ten met een gra­tis friet­je en een snack.

U bent van har­te wel­kom.

14:45
-
17:00