De Tour d'A­mour

Ro­ze Ou­de­ren

donderdag
15
maart

Veel ro­ze ou­de­ren dur­ven nog steeds niet zich­zelf te zijn in hun ei­gen woon­om­ge­ving. De Tour d'A­mour wil hier ver­an­de­ring in aan­bren­gen. Don­der­dag 15 maart strijkt de Tour neer in Weert bij zorg­cen­trum Ver­vers­hof. 

14:30
-
17:00

Schrijf­ster Eve­li­ne van de Put­te leest voor uit haar boek 'Storm­ach­tig Stil'. Hier­in te­ken­de zij le­vens­ver­ha­len van ro­ze ou­de­ren op. Zij gaat de dia­loog aan over sek­su­e­le di­ver­si­teit. Hier­mee wil zij het be­ken­de 'on­be­kend, maakt on­be­mind, ver­an­de­ren in de leus: Lief­de is een recht voor ie­der­een, zo­dat ook ro­ze ou­de ou­de­ren vei­lig en ge­luk­kig, ge­zond ou­der kun­nen wor­den.

Ook Vic­to­ria Fal­se komt naar Ver­vers­hof om op te tre­den. Vic­to­ria won maar liefst drie keer het Eu­ro­song­tra­fes­ti­val. Na een af­we­zig­heid van bij­na 25 jaar is ze door de jon­ge ge­ne­ra­tie Drag Queens lief­ko­zend ge­bom­bar­deerd tot oma. Vic­to­ria be­gon als Bet­te Mid­ler en zong Edith Piaf in Pa­rijs.  

Don­der­dag 15 maart, zorg­cen­trum Ver­vers­hof, van­af 14.30 uur, deel­na­me is gra­tis en ie­der­een is van har­te wel­kom!