Ca­fé Toon Dood­ge­woon: Pal­li­a­tie­ve zorg bij ou­de­ren

dinsdag
13
november

Op dins­dag 13 no­vem­ber vindt de laat­ste bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'pal­li­a­tie­ve zorg bij ou­de­ren' cen­traal.  Co­ra van der Vel­de, huis­arts te Maar­hee­ze, ge­spe­ci­a­li­seerd in ou­de­ren­zorg en Ka­tie Der­mout, kli­nisch ge­ri­a­ter in het SJG Weert, gaan in op pal­li­a­tie­ve zorg bij ou­de­ren.

Toon Her­mans Huis , Graaf Ja­cob­straat 1 6001 XA , Weert
19:30
-
21:00

Het Toon Her­mans Huis in Weert or­ga­ni­seert sa­men met het Net­werk Pal­li­a­tie­ve Zorg bij­een­kom­sten on­der de naam Ca­fé Toon Dood­ge­woon. Het zijn in­for­ma­tie­ve bij­een­kom­sten voor ie­der­een die te ma­ken heeft met een on­ge­ne­se­lij­ke ziek­te. Tij­dens de bij­een­kom­sten is er voor al­len ruim­te voor vra­gen over een waar­dig le­vens­ein­de.

Ca­fé Toon Dood­ge­woon vindt op 13 no­vem­ber plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het Toon Her­mans Huis aan de Graaf Ja­cob­straat 1 in Weert.

Aan­mel­ding voor­af is ge­wenst. Aan­mel­den is mo­ge­lijk via T (0495) 54 14 44 of ca­fe­toon­dood­ge­woon at toon­her­mans­huis­weert dot nl.

Voor meer in­for­ma­tie neem con­tact op met Theo Pe­ters via T 06 510 24 71 of Mar­griet Kwan­tes via T (0495) 53 63 46.