Be­le­vings­dag Wit­ven

Be­leef (het in) Wit­ven

zaterdag
18
mei

Op za­ter­dag 18 mei van 11.00 tot 15.00 uur opent zorg­cen­trum Wit­ven in So­me­ren de deu­ren voor be­lang­stel­len­den. Het the­ma van de­ze be­le­vings­dag is: Be­leef (het in) Wit­ven. Er is ge­noeg te be­le­ven en te zien. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

11:00
-
15:00

Me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van Wit­ven la­ten graag zien hoe zij ie­de­re dag klaar staan voor on­ze cli­ën­ten. Een rond­lei­ding laat de be­zoe­kers er­va­ren wat er al­le­maal op de­ze lo­ca­tie ge­beurt. Voor be­lang­stel­len­den is er in­for­ma­tie over wer­ken, op­lei­din­gen en vrij­wil­li­gers­werk bij zorg­cen­trum Wit­ven en woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren. Het Wit­ven­koor zal een ge­va­ri­eerd re­per­toi­re la­ten ho­ren. Op de (hab­be­krats)markt kun­nen de be­zoe­kers rond­strui­nen naar spul­le­tjes. En ook voor de kin­de­ren is er ge­noeg ver­tier, zo­als een spring­kus­sen en po­ny­rit­ten. Met de op­brengst van de­ze dag wordt bij­ge­dra­gen aan een rol­stoel­fiets voor de be­wo­ners van de (woon)zorg­cen­tra in So­me­ren.

Kom een kijk­je ne­men op za­ter­dag 18 mei tus­sen 11.00 en 15.00 uur in Zorg­cen­trum Wit­ven aan de Beu­ven­laan 5-7 in So­me­ren.