Alz­hei­mer Ca­fé:Pro­fes­si­o­ne­le on­der­steu­ning

Ca­sema­na­ge­ment en dag­be­ste­ding

maandag
21
oktober

Op maan­dag 21 ok­to­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Pro­fes­si­o­ne­le on­der­steu­ning. Ca­se­man­ge­ment en dag­be­ste­ding staat de­ze avond cen­traal.

 

19:30
-
21:30

In­for­ma­tie, tips, lot­ge­no­ten­con­tact en een ge­zel­li­ge avond 
Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan bin­nen­lo­pen.  
 
Lo­ca­tie en tijd 

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt el­ke der­de maan­dag van de maand* ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH in Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 

*In ju­li en au­gus­tus is er geen Alz­hei­mer Ca­fé.