Alz­hei­mer Ca­fé: Waar lo­pen men­sen te­gen­aan in het da­ge­lijks le­ven?

maandag
15
juni

Op maan­dag 15 ju­ni is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. De­ze avond staat in het te­ken van de za­ken waar je da­ge­lijks te­gen­aan kan lo­pen bij de­men­tie. 

19:30
-
21:30

In­for­ma­tie, tips en lot­ge­no­ten­con­tact 
Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan bin­nen­lo­pen.  
 
Lo­ca­tie en tijd 
Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH in Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.