Alz­hei­mer Ca­fé Maar­hee­ze

Dag­be­ste­ding, wat zijn de mo­ge­lijk­he­den bij de­men­tie?

woensdag
10
mei

De we­reld van ie­mand met de­men­tie wordt steeds on­o­ver­zich­te­lij­ker en on­ze­ker­der. Een vas­te struc­tuur en be­zig­he­den geeft hou­vast. Bo­ven­dien kan dag­be­ste­ding ook ver­lich­ting bie­den aan de man­tel­zor­ger. Wat zijn in de re­gio Cra­nen­don­ck de mo­ge­lijk­he­den voor dag­be­ste­ding en wat is dag­be­han­de­ling? Hoe ziet zo'n dag er­uit en hoe komt u aan de juis­te in­for­ma­tie? Hier­over ko­men Ri­ny Win­ters (zorg­boer­de­rij 't Schut­je) en Ma­ri­on Moo­nen (team­lei­der dag­be­ste­ding Land van Hor­ne) ver­tel­len.

19:30
-
21:30

Ie­der­een is van har­te wel­kom. Het pro­gram­ma van de­ze avond be­gint om 19.30 en zal du­ren tot 21.30 uur. De kof­fie staat klaar van­af 19.00 uur in het Alz­hei­mer Ca­fé in de Smelt­kroes aan de Kij­kak­kers 1 in Maar­hee­ze. De toe­gang is gra­tis.

Alz­hei­mer Ca­fé Maar­hee­ze

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­or­ga­ni­seerd door Alz­hei­mer Ne­der­land en sa­men­wer­ken­de re­gi­o­na­le zorg­aan­bie­ders, zo­als de Stich­ting Land van Hor­ne. Het wordt el­ke twee­de woens­dag van de maand ge­hou­den, met uit­zon­de­ring van de zo­mer. Het Alz­hei­mer Ca­fé is er voor ie­der­een die te ma­ken heeft met de­men­tie of ge­ïn­te­res­seerd is in het on­der­werp.

Contactinformatie:
Ma­ri­on Moo­nen, team­lei­der dag­be­ste­ding, Stich­ting Land van Hor­ne
T: 0900 333 55 55