Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  10
  september

  Op dins­dag 10 sep­tem­ber vindt de der­de bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'pijn­be­strij­ding' cen­traal. Drs. K. Pi­o­trow­ski, an­es­the­sist bij het SJG, geeft uit­leg over de mo­ge­lijk­he­den en on­mo­ge­lijk­he­den van pijn­be­strij­ding in de pal­li­a­tie­ve fa­se. 

  Lees meer...
 • maandag
  16
  september

  Op 16 sep­tem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Goed sla­pen en dro­men. Een slaap­the­ra­peu­te geeft uit­leg en ad­vies.

   

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  21
  oktober

  Op maan­dag 21 ok­to­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Pro­fes­si­o­ne­le on­der­steu­ning. Ca­se­man­ge­ment en dag­be­ste­ding staat de­ze avond cen­traal.

   

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  18
  november

  Op 18 no­vem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: De­men­tie, le­vens­ein­de en eu­tha­na­sie.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  16
  december

  Op maan­dag 16 de­cem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Tij­dens de­ze avond wordt er een film over de­men­tie af­ge­speeld.

  Lees meer...