Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  30
  augustus

  Heeft uw part­ner of een van uw ou­ders de­men­tie? Dat kan soms las­tig zijn. Wilt u be­ter om kun­nen gaan met de­men­tie? Meer grip krij­gen op het ver­an­der­de ge­drag? Vi­taal Thuis geeft op [da­tum] de cur­sus Vi­taal met de­men­tie op het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert. Tij­dens de­ze cur­sus ont­vangt u van pro­fes­si­o­nals prak­ti­sche in­for­ma­tie over het om­gaan met de­men­tie. De cur­sus is gra­tis.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • vrijdag
  23
  september

  De er­go­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis bie­den het Joint Pro­tec­ti­on Pro­gram­me aan. Dit is een kor­te trai­ning voor men­sen bij wie reu­ma of ar­tro­se is vast­ge­steld en last heb­ben van hand­pro­ble­men. De trai­ning is er­op ge­richt om te le­ren om­gaan met pijn­klach­ten en mo­ge­lij­ke ver­groei­in­gen te voor­ko­men.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  1
  november

  Heeft uw part­ner of een van uw ou­ders de­men­tie? Dat kan soms las­tig zijn. Wilt u be­ter om kun­nen gaan met de­men­tie? Meer grip krij­gen op het ver­an­der­de ge­drag? Vi­taal Thuis geeft op [da­tum] de cur­sus Vi­taal met de­men­tie op het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert. Tij­dens de­ze cur­sus ont­vangt u van pro­fes­si­o­nals prak­ti­sche in­for­ma­tie over het om­gaan met de­men­tie. De cur­sus is gra­tis.

  Lees meer...