Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

  • maandag
    16
    december

    Op maan­dag 16 de­cem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Tij­dens de­ze avond wordt er een film over de­men­tie af­ge­speeld.

    Lees meer...