Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  2
  oktober
  Hun­ting­ton Ca­fé Eind­ho­ven (Lan­drijt Ar­chi­pel)

  Het Hun­ting­ton Ca­fé, voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, fa­mi­lie, man­tel­zor­gers en hulp­ver­le­ners, be­licht ie­de­re keer een an­der on­der­werp. Er is rui­me ge­le­gen­heid voor vra­gen en het de­len van er­va­rin­gen. De leef­tijd is ge­mê­leerd. "In het Hun­ting­ton Ca­fé hangt een ge­moe­de­lij­ke sfeer. We pra­ten niet over el­kaar, maar met el­kaar over de ziek­te", be­na­drukt Van Mook. De bij­een­komst op 2 ok­to­ber be­han­delt het on­der­werp 'In­ti­mi­teit'.

  Lees meer...