Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • woensdag
  21
  februari
  Alz­hei­mer Ca­fé Maar­hee­ze (Ge­meen­schaps­huis De Smelt­kroes)

  De­ze bij­een­komst stond eer­ste ge­pland op 14 fe­bru­a­ri, maar is ver­zet naar de 21e i.v.m. Car­na­val.

  De­men­tie wordt ver­oor­zaakt door een ziek­te van de her­se­nen. Ver­schijn­se­len die hier­bij op­tre­den heb­ben veel in­vloed op ie­mands le­ven en dat van zijn / haar naas­ten. Er wordt veel on­der­zoek ge­daan naar de­men­tie en de be­han­del­mo­ge­lijk­he­den. Daar­naast zijn er ver­schil­len­de vor­men en ver­schijn­se­len van de­men­tie. Ook zul­len de sta­dia van het ver­loop en be­han­del­mo­ge­lijk­he­den be­spro­ken wor­den. Een ge­ri­a­ter van het St. Jan Gast­huis zal hier­over met ons in ge­sprek gaan. 

  Lees meer...
 • donderdag
  22
  februari

  Tijd voor ver­se mos­se­len, want de 'r' zit weer in de maand. Don­der­dag 22 fe­bru­a­ri is er een mos­se­l­avond in de Kom-eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

  Lees meer...
 • dinsdag
  27
  februari
  Hun­ting­ton­ca­fé (Ar­chi­pel Zorg­groep Lan­drijt)

  Het Hun­ting­ton Ca­fé, voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, hun part­ners en kin­de­ren, be­licht ie­de­re keer een an­der the­ma aan de hand van een in­ter­view met een des­kun­di­ge. Er is rui­me ge­le­gen­heid voor vra­gen en het de­len van er­va­rin­gen. De bij­een­komst op 27 fe­bru­a­ri 2018 be­han­delt het on­der­werp Ge­drags­ver­an­de­rin­gen en agres­sie bij de ziek­te van Hun­ting­ton.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • zaterdag
  17
  maart

  Be­zich­tig het fon­kel­nieu­we Hor­ne­hoof, be­leef het mo­der­ne Ee­gels­hoe­ve, proef hoe het is in de zorg! Dat kan al­le­maal op de open da­gen bij Land van Hor­ne.

   

   

  Lees meer...