Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  22
  oktober
  The­ma­bij­een­komst val­pre­ven­tie (Huis­ka­mer de Ont­moe­ting)

  Een val kan voor ou­de­ren veel im­pact heb­ben. U kunt kneu­zin­gen op­lo­pen of een breuk, maar er kan ook angst ont­staan voor een nieu­we val. Mis­schien dat u om die re­den zelfs wel ac­ti­vi­tei­ten of si­tu­a­ties mijdt. Maar wist u dat u zelf veel kunt doen om de kans op een val te ver­klei­nen? Aan de hand van het spel Dob­bel­Fit leg­gen de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Land van Hor­ne uit waar u zelf aan kunt den­ken. Ie­der­een is van har­te wel­kom op 22 ok­to­ber bij de the­ma­bij­een­komst val­pre­ven­tie in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart.

  Lees meer...
 • zondag
  28
  oktober

  Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth in Hae­len or­ga­ni­seert ook dit jaar weer een Hab­be­krats­markt. Op zon­dag 28 ok­to­ber van 14.00 tot 16.30 uur staat het zorg­cen­trum vol met kraam­pjes waar twee­de­hands spul­len te koop zijn. En dat te­gen een hab­be­krats.

  Lees meer...
 • maandag
  29
  oktober
  The­ma­bij­een­komst val­pre­ven­tie (Huis­ka­mer de Ont­moe­ting)

  Een val kan voor ou­de­ren veel im­pact heb­ben. U kunt kneu­zin­gen op­lo­pen of een breuk, maar er kan ook angst ont­staan voor een nieu­we val. Mis­schien dat u om die re­den zelfs wel ac­ti­vi­tei­ten of si­tu­a­ties mijdt. Maar wist u dat u zelf veel kunt doen om de kans op een val te ver­klei­nen? Aan de hand van het spel Dob­bel­Fit leg­gen de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Land van Hor­ne uit waar u zelf aan kunt den­ken. Ie­der­een is van har­te wel­kom op 29 ok­to­ber bij de the­ma­bij­een­komst val­pre­ven­tie in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • woensdag
  14
  november

  Woens­dag 14 no­vem­ber is er een mos­se­l­avond in de gas­te­rij De Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Men­sen kun­nen el­kaar hier ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten van een heer­lijk mos­sel­di­ner.

  Lees meer...
 • donderdag
  29
  november

  Tijd voor ver­se mos­se­len, want de 'R' is weer in de maand. Op don­der­dag 29 no­vem­ber zijn er ver­se mos­se­len in de Kom-Eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del. De mos­se­l­avond be­staat uit een vol­le­dig drie­gan­gen mos­sel me­nu.

  Lees meer...