Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • vrijdag
  18
  oktober

  Vrij­dag 18 ok­to­ber is er een mos­se­l­avond in de gas­te­rij De Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Men­sen kun­nen el­kaar hier ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten van een heer­lijk mos­sel­di­ner.

  Lees meer...
 • maandag
  21
  oktober

  Op maan­dag 21 ok­to­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Pro­fes­si­o­ne­le on­der­steu­ning. Ca­se­man­ge­ment en dag­be­ste­ding staat de­ze avond cen­traal.

   

  Lees meer...
 • woensdag
  23
  oktober

  Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of heb jij je op­lei­ding af­ge­rond en wil jij je graag ori­ën­te­ren? Ont­moet dan de zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. 

  Lees meer...
 • donderdag
  31
  oktober

  Tijd voor ver­se mos­se­len, want de 'r' is weer in de maand. Op don­der­dag 31 ok­to­ber zijn er ver­se mos­se­len in de Kom-Eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  18
  november

  Het krij­gen van de­men­tie is voor ie­der­een die het treft zeer in­grij­pend, ook voor man­tel­zor­gers. Tij­dens een twee­tal bij­een­kom­sten in On­ze School in Maar­hee­ze kun­nen lot­ge­no­ten er­va­rin­gen de­len over de zorg van een de­men­te­ren­de part­ner, ou­der of ie­mand an­ders bin­nen fa­mi­lie of om­ge­ving.

  Lees meer...