Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  18
  juni
  Alz­hei­mer Ca­fé Weert (Het Keen­ter Hart)

  Tij­dens het laat­ste Alz­hei­mer Ca­fé van dit sei­zoen op maan­dag 18 ju­ni, gaan we in ge­sprek over be­we­gen. Be­we­gen is goed voor ie­der­een. Maar waar­om is het voor men­sen met de­men­tie zo be­lang­rijk om in be­we­ging te blij­ven? En wel­ke mo­ge­lijk­he­den zijn er, maar ook hoe gaat u er als man­tel­zor­ger mee om als uw naas­te daar niet zo'n be­hoef­te aan heeft?

   

  Lees meer...