Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • donderdag
  30
  januari

  Tijd voor ver­se mos­se­len, want de 'r' is weer in de maand. Op don­der­dag 30 ja­nu­a­ri zijn er ver­se mos­se­len in de Kom-Eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • donderdag
  6
  februari

  Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Spe­ci­aal voor hel­pen­den, ver­zor­gen­den en ver­pleeg­kun­di­gen or­ga­ni­se­ren we een ont­moe­tings­avond op don­der­dag 6 fe­bru­a­ri in woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren.

  Lees meer...