Fit­ness Vi­taal

Denkt u wel eens: 'Ik wil lie­ver niet naar een sport­school, daar voel ik me niet zo op mijn ge­mak.' Of: 'Ik zou best wil­len spor­ten, maar dan liefst wel on­der be­ge­lei­ding.' U bent niet de eni­ge. Daar­om is er sinds april 2018 Fit­ness Vi­taal in Weert. Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door vas­te fy­si­o­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne.

Be­we­gen voor ou­de­ren

Vindt u het ook leuk om te be­we­gen? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het be­we­gen vol te hou­den? Kies dan voor een groeps­les Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren (MB­vO). Doe ge­zel­lig mee bij u in de buurt.

 

Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.