Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 29-03-2017
  Po­li­kli­niek en dag­be­han­de­ling voor Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten

  Voor de groep men­sen die aan de ziek­te van Hun­ting­ton leidt is er goed nieuws: in Ne­der­weert is sinds kort zo­wel een po­li­kli­niek spe­ci­aal voor de­ze pa­ti­ën­ten als­ook dag­be­han­de­ling. Stich­ting...

  Lees meer...
 • 21-03-2017
  Stich­ting Land van Hor­ne kijkt te­rug op een ge­slaag­de open dag

  Ie­der jaar is er open dag bij een aan­tal zorg­cen­tra van Stich­ting Land van Hor­ne. Dit jaar open­den Hier­o­ny­mus in Weert en St. Eli­sa­beth in Hae­len en­thou­si­ast hun deu­ren voor het pu­bliek. On­danks...

  Lees meer...
 • 20-03-2017
  'Nooit te oud om te be­we­gen' bij de Max Vi­taal Fit­test

  Se­ni­o­ren uit de ge­meen­te Cra­nen­don­ck heb­ben af­ge­lo­pen vrij­dag en za­ter­dag tij­dens de Max Vi­taal Fit­test kun­nen on­der­vin­den hoe fit zij zijn. Na af­loop van de test ont­vin­gen zij hun re­sul­taat en...

  Lees meer...
 • 13-03-2017
  An­ne­ke Grön­loh ver­maakt en ont­roert be­wo­ners Rust in Roy met op­tre­den

  Stich­ting Max Maakt Mo­ge­lijk ver­eer­de zorg­cen­trum Rust in Roy in Stramp­roy met een op­tre­den van An­ne­ke Grön­loh. De be­wo­ners van Rust in Roy ke­ken erg uit naar de komst van de zan­ge­res. Maan­dag 13...

  Lees meer...
 • 13-03-2017
  NL­doet: 'Sa­men kom je tot mooie re­sul­ta­ten'

  Ook dit jaar heb­ben en­thou­si­as­te vrij­wil­li­gers NL­doet op 10 en 11 maart weer tot een groot suc­ces ge­bracht. Ook bij zorg­cen­tra van Land van Hor­ne gin­gen de han­den let­ter­lijk en fi­guur­lijk uit de...

  Lees meer...