Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 18-01-2018
  Schen­king Brain­trai­ner voor cli­ën­ten zorg­cen­trum Ma­ris­hof

  De Stich­ting Vrien­den van Ma­ris­hof heeft een Brain­trai­ner ge­schon­ken aan de ou­de­ren van Maar­hee­ze. Een Brain­trai­ner is een tou­chs­creen-spel­com­pu­ter waar­mee zin­tui­gen en het ge­heu­gen ge­prik­keld...

  Lees meer...
 • 16-01-2018
  Uniek: me­de­wer­kers wor­den cli­ënt voor 1 dag

  'Word de be­jaar­de ver­sie van je­zelf voor 1 dag!' Dat gaan 45 me­de­wer­kers van Land van Hor­ne mee­ma­ken in maart. Zij be­le­ven voor 24 uur (ja, echt 24 uur) hoe het is om een cli­ënt in de ou­de­ren­zorg...

  Lees meer...
 • 12-01-2018
  To­ver­ta­fel voor Ma­ri­ën­burght

  De be­wo­ners van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght heb­ben een lang ge­koes­ter­de wens in ver­vul­ling zien gaan. Half de­cem­ber ont­vin­gen zij een To­ver­ta­fel. De Stich­ting Weer­ter Be­drij­ven­com­pe­ti­tie over­han­dig­de...

  Lees meer...
 • 21-12-2017
  Vier nieu­we Sport- en Be­weeg­lei­ders Se­ni­o­ren

  Trots zijn ze, en te­recht! On­ze vier nieu­we Sport- en Be­weeg­lei­ders Se­ni­o­ren heb­ben op 15 de­cem­ber in het Huis voor de Sport Lim­burg hun di­plo­ma in ont­vangst mo­gen ne­men. An­ne­ma­rie Ver­cou­len,...

  Lees meer...
 • 14-12-2017
  Wie schuift aan bij de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg?

  Vindt u het in­te­res­sant om een kijk­je te ne­men in de 'keu­ken' van een zor­gor­ga­ni­sa­tie en mee te den­ken over ver­an­de­rin­gen? Hebt u af­fi­ni­teit met ou­de­ren? Of draagt u graag een steen­tje bij aan de...

  Lees meer...