Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 17-07-2017
  Land van Hor­ne start een cli­ën­ten­raad Thuis­zorg

  Land van Hor­ne start een nieu­we cli­ën­ten­raad spe­ci­aal voor cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen. De cli­ën­ten­raad ver­te­gen­woor­digt cli­ën­ten Thuis­zorg uit ons werk­ge­bied in de ge­meen­ten So­me­ren,...

  Lees meer...
 • 04-07-2017
  Wo­nen Lim­burg en Land van Hor­ne ver­ste­vi­gen sa­men­wer­king

  Op dins­dag 4 ju­li te­ken­den de be­stuur­ders Ger Pee­ters van Wo­nen Lim­burg en Ed­win Dels­ing van Land van Hor­ne een stra­te­gi­sche sa­men­wer­kings­over­een­komst. De sa­men­wer­king heeft tot doel ou­de­ren...

  Lees meer...
 • 27-06-2017
  Vrij­wil­li­gers­werk bij Hor­ne­hoof: iets voor u?

  Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof in Weert wordt in het na­jaar op­ge­le­verd. In het spik­splin­ter­nieu­we ge­bouw ko­men ap­par­te­men­ten, groeps­wo­nin­gen voor ou­de­ren met de­men­tie en ge­zel­li­ge ont­moe­tings­ruim­ten....

  Lees meer...
 • 26-06-2017
  Nieuw adres klan­ten­ser­vi­ce

  Van­af 1 ju­li is de klan­ten­ser­vi­ce van Stich­ting Land van Hor­ne ge­ves­tigd op Ma­ria Wijn­gaard 17a in Weert.

  Lees meer...
 • 22-06-2017
  Be­leef­tui­nen prik­ke­len de zin­tui­gen

  Het was let­ter­lijk een tuin­feest; de ope­ning van de be­leef­tui­nen en de fon­tein in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven (Weert). In de be­leef­tui­nen kun­nen be­wo­ners van het zorg­cen­trum, waar ook...

  Lees meer...