Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 24-05-2017
  St. Char­les naar Boi­j­mans Van Beu­nin­gen

  Een bus vol cli­ën­ten, vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers van St Char­les ver­trok op 23 mei naar het Mu­se­um Boi­j­mans Van Beu­nin­gen in Rot­ter­dam. De­ze mu­se­um­reis werd mo­ge­lijk ge­maakt door het 'Mooi­ste...

  Lees meer...
 • 22-05-2017
  Word ver­voers­vrij­wil­li­ger en be­zorg ou­de­ren een fij­ne dag

  Ie­de­re werk­dag ko­men ou­de­ren naar de dag­ver­zor­ging in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del. "Dag­ver­zor­ging is spe­ci­aal voor kwets­ba­re ou­de­ren met een ex­tra zorg­vraag die zelf­stan­dig wo­nen, maar...

  Lees meer...
 • 20-05-2017
  Land van Hor­ne start een cli­ën­ten­raad Thuis­zorg

  Land van Hor­ne start een nieu­we cli­ën­ten­raad spe­ci­aal voor cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen. De cli­ën­ten­raad ver­te­gen­woor­digt cli­ën­ten Thuis­zorg uit ons werk­ge­bied in de ge­meen­ten So­me­ren,...

  Lees meer...
 • 19-05-2017
  Twee­de to­ver­ta­fel ge­schon­ken aan St. Jo­seph

  De be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert ont­vin­gen op 10 april een twee­de to­ver­ta­fel voor het zorg­cen­trum van Stich­ting On­der­steu­ning Ge­zond­heids­zorg Ne­der­weert. Met de­ze bij­zon­de­re...

  Lees meer...
 • 16-05-2017
  Se­ni­o­ren in Hae­len zoe­ken fiets­maatjes

  De se­ni­o­ren uit zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth zijn op zoek naar fiets­maatjes die sa­men met hen wil­len fiet­sen op de duo­fiets. Met de­ze fiets met tra­pon­der­steu­ning kun­nen men­sen die min­der mo­biel zijn...

  Lees meer...