Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 22-09-2017
  Da­ni­que zoekt nieu­we col­le­ga's op ker­mis Weert

  On­ze col­le­ga Da­ni­que zoekt naar nieu­we zorg­col­le­ga's op de ker­mis in Weert. Ze schit­tert na­me­lijk op een ban­ner in de stad tij­dens de ker­mis die van­af van­daag in vol­le gang is.  Land van Hor­ne...

  Lees meer...
 • 14-09-2017
  Ge­zocht: vrij­wil­li­gers gees­te­lij­ke ver­zor­ging

  Zin om aan de slag te gaan als vrij­wil­li­ger? Wij zijn na­me­lijk op zoek naar vrij­wil­li­gers ter on­der­steu­ning van de gees­te­lij­ke ver­zor­ging? Bij de zorg­cen­tra Ma­ris­hof (Maar­hee­ze), Ma­ri­ën­burght...

  Lees meer...
 • 08-09-2017
  Trai­ning bij reu­ma en ar­tro­se weer van start

  Voor men­sen bij wie Reu­ma­to­ï­de Ar­tri­tis (RA) is vast­ge­steld, bie­den de er­go­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne een prak­ti­sche trai­ning van vier mid­da­gen aan. De cur­sus is er­op ge­richt om uw...

  Lees meer...
 • 04-09-2017
  Ma­gi­sche Mid­dag voor een To­ver­ta­fel

  Om vol­doen­de geld bij el­kaar te krij­gen voor de aan­schaf van een To­ver­ta­fel hou­den me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve een 'Ma­gi­sche Mid­dag'. Met de op­brengst van de­ze...

  Lees meer...
 • 25-08-2017
  De bal­len vlie­gen weer

  De jeu-de-bou­les­baan van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus was drin­gend aan een op­knap­beurt toe. In sa­men­wer­king met de Wijk­raad Biest, KBO Al­tijd Jong en het team Wel­zijn van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus, is...

  Lees meer...