Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  25
  september

  Het nieu­we Eet­ca­fé 'Lek­ker & Ge­zel­lig' is er voor ie­der­een die graag het ge­zel­schap van an­de­ren op­zoekt. Een goe­de sa­men­wer­king tus­sen MetG­GZ, PSW, Stich­ting Land van Hor­ne, het AMW, de se­ni­o­ren­ver­e­ni­ging Heit­se en Syn­the­se maakt een nieuw Eet­ca­fé voor Heyt­huy­sen en om­ge­ving mo­ge­lijk. 

  Lees meer...
 • zaterdag
  30
  september

  Op za­ter­dag­avond 30 sep­tem­ber or­ga­ni­seert zorg­cen­trum St. Jo­seph een be­ne­fiet play­back­show in De Pin­nen­hof in Ne­der­weert. De en­tree­gel­den van de­ze show ko­men ge­heel ten goe­de aan mu­ziek­pro­jec­ten voor be­wo­ners van het zorg­cen­trum. Ie­der­een is van har­te uit­ge­no­digd om deel te ne­men aan de play­back­show of om te ko­men kij­ken.

  Lees meer...