Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • zaterdag
  30
  september

  Op za­ter­dag­avond 30 sep­tem­ber or­ga­ni­seert zorg­cen­trum St. Jo­seph een be­ne­fiet play­back­show in De Pin­nen­hof in Ne­der­weert. De en­tree­gel­den van de­ze show ko­men ge­heel ten goe­de aan mu­ziek­pro­jec­ten voor be­wo­ners van het zorg­cen­trum. Ie­der­een is van har­te uit­ge­no­digd om deel te ne­men aan de play­back­show of om te ko­men kij­ken.

  Lees meer...
 • zaterdag
  30
  september

  Op za­ter­dag 30 sep­tem­ber wordt er een spe­ci­a­le mos­se­l­avond ge­hou­den in gas­te­rij Ka­ri­bu van woon­zorg­cen­trum St. Char­les in Heyt­huy­sen. Men­sen kun­nen el­kaar hier ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten van een mos­sel­di­ner.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • vrijdag
  13
  oktober

  Vrij­dag 13 ok­to­ber wordt er een mos­se­l­avond ge­or­ga­ni­seerd in gas­te­rij de Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Wie zin heeft in een leu­ke avond met een heer­lijk mos­sel di­ner is van har­te wel­kom. Doel van de avond: el­kaar ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten!

  Lees meer...
 • vrijdag
  13
  oktober

  Gas­te­rij De Ont­moe­ting or­ga­ni­seert op 13 ok­to­ber weer een ge­zel­li­ge mos­se­l­avond. Cli­ën­ten en fa­mi­lie van St. Jo­seph in Ne­der­weert, men­sen uit de buurt, vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers kun­nen de­ze avond ge­nie­ten van een drie­gan­gen­me­nu!

   

  Lees meer...