Ac­tu­eel

Nieuws en agen­da

Lees meer over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vei­ten in on­ze agen­da. Het laat­ste nieuws over on­ze lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen in de zorg, in­no­va­ties en spe­ci­a­le ge­beur­te­nis­sen leest u op on­ze Nieuw­s­pa­gi­na.

 

Ont­vang tips, agen­da en nieuws

Wilt u au­to­ma­tisch op de hoog­te blij­ven? Schrijf u dan in voor de nieuws­brief.