Be­we­gen voor ou­de­ren

Li­chaams­be­we­ging is be­lang­rijk, ook voor ou­de­ren. Daar­om or­ga­ni­se­ren we in al on­ze (woon)zorg­cen­tra veel be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Bij veel van de­ze ac­ti­vi­tei­ten, waar­on­der Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren-gym­nas­tiek, kun­nen ook men­sen uit de buurt deel­ne­men.

Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.